അധ്യാപക സംഗമം 2022 – എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം

April 19, 2022 - By School Pathram Academy

 

സ്കൂൾ / ബി.ആർ.സി/ഡയറ്റ് ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപക സംഗമം നടത്താം.

AEO /BPC/ ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നിവർ ചേർന്ന് സൗകര്യ പ്രഥമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം.

നല്ല വായു സഞ്ചാരം

കുടിവെള്ളം

വൈദ്യുത സഞ്ചാരം

ഫാൻ

കസേര

ഐസിടി ഉപകരണങ്ങൾ

എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം

ഹൈടെക് / സ്മാർട്ട് റൂമുകൾക്ക് മുൻഗണന

ഒരു ബാച്ചിൽ പരമാവധി 40 അധ്യാപകർക്ക് പങ്കെടുക്കാം

Category: News

Recent

ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വായിക്കേണ്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

July 24, 2024

ജൂലൈ 27-ാം തീയതി രാവിലെ 09.30ന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പൊതു…

July 24, 2024

ചാർജ് അലവൻസ് ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും KSR part 1 Rule 53(b)(2), 53…

July 24, 2024

പ്രേക്ഷകൻ, പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേഷിതൻ, പ്രേഷകൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ? സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ…

July 24, 2024

പ്രതീക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2023-24: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.293 കുട്ടികള്‍ക്ക് 1,12,55,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ്…

July 24, 2024

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

July 24, 2024

കേരള പി.എസ്.സി ജൂലൈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

July 24, 2024

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം; അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം

July 23, 2024
Load More