അധ്യാപികയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കണം വായനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ?

June 07, 2023 - By School Pathram Academy

അധ്യാപികയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കണം വായനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ?

എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്വതന്ത്ര വായനക്കാരായി മാറ്റുക

കുട്ടികളില്‍ വായന ഒരു സംസ്കാരമായി വളര്‍ത്തുക

വായിച്ച കൃതിയെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളര്ത്തുക

വായനാന്തരീക്ഷം ക്ലാസ്സില്‍ സജീവമായി നിലനിര്‍ത്തുക

വായന വിദ്യാലയത്തിനും പുറത്തേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക

രക്ഷിതാക്കളെ വായനയുടെ പ്രചോദകരാക്കുക

വായനയുടെ രീതിശാസ്ത്രം കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക

എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും സ്വന്തം വായനാനുഭവം വ്യത്യസ്ത വ്യവഹാരരൂപങ്ങളിലൂടെ പങ്കിടുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നേടുക

Recent

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024

കേന്ദ്ര  സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ പ്ലേസ്‌മെന്റ്‌ ഡ്രൈവ്

July 11, 2024
Load More