അധ്യായം 7 റൂൾ ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവധി ക്രമീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്താണ് അധ്യായം 7 റൂൾ ഒന്നിൽ പറയുന്നത്

April 04, 2022 - By School Pathram Academy

Attendance, Holidays, Vacation എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടം (KER) അധ്യായം 7 ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് .

 

ഡയറക്ടറുടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ എല്ലാവർഷവും മാർച്ച് മാസത്തെ അവസാന പ്രവർത്തി ദിവസം മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്നതും , ജൂൺ ആദ്യ പ്രവർത്തി ദിവസം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More