ആറ് കോളജുകളുടെ വിജയം 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ. ഒരു കോളജിൽ സമ്പൂർണ പരാജയമാണ്

June 29, 2024 - By School Pathram Academy

എന്തൊരു തോൽവി! 26 എൻജിനീയറിങ്. കോളജുകളിൽ 75 ശതമാനം പരാജയം; ഒരു കോളജിൽ എല്ലാവരും തോറ്റു

 

സംസ്ഥാനത്തെ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ 22 ശതമാനത്തിലും 75 ശതമാനത്തിലേറെ പരാജയം. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ഫൈനൽ ബി.ടെക് പരീക്ഷഫലം വന്നപ്പോഴാണ് ഒട്ടേറെ കോളജുകൾ മോശം അക്കാദമിക നിലവാരത്തിലാണെന്ന കണക്ക് പുറത്തുവന്നത്.

 

സർവകലാശാലക്ക് കീഴിലുള്ള 128 കോളജുകളി ൽ 26 എണ്ണത്തിലും വിജയശതമാനം 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ആറ് കോളജുകളുടെ വിജ യം 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ. ഒരു കോളജിൽ സമ്പൂർണ പരാജയമാണ്.

 

ഒമ്പത് കോളജുകളുടെ വിജയം 15 ശതമാനത്തി ൽ താഴെയും 17 കോളജുകൾ 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുമാണ്. 36 കോളജുകളിലെ വിജയം 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. 56 കോളജുകളുടെ വിജയം 40 ശതമാനത്തിൽ താഴെയും 77 കോളജുകൾ 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെയും വിജയമുള്ളവയാണ്.

 

സർവകലാശാലയിൽ ഈ വർഷത്തെ മൊത്തം വിജയശതമാനം 53.03 ശതമാനമാണ്. 51 കോളജുകൾ 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ വിജയം നേടി. 24 കോളജുകൾക്ക് 60 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ വിജയം നേടാനായി. 15 കോളജുകൾക്ക് 70 ശതമാനത്തിനു മുകളിലും രണ്ട് കോളജുകൾക്ക് 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിലും വിജയമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് കോളജുകൾക്കാണ് 80 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ജയമുണ്ടായിരുന്നത്. 14 കോളജുകൾക്ക് 70 ശതമാനത്തിനു മുകളിലും 26 കോളജുകൾക്ക് 60 ശതമാനത്തിനും മുകളിൽ ജയമുണ്ടായിരുന്നു.

 

 

Category: News

Recent

ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വായിക്കേണ്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

July 24, 2024

ജൂലൈ 27-ാം തീയതി രാവിലെ 09.30ന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പൊതു…

July 24, 2024

ചാർജ് അലവൻസ് ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും KSR part 1 Rule 53(b)(2), 53…

July 24, 2024

പ്രേക്ഷകൻ, പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേഷിതൻ, പ്രേഷകൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ? സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ…

July 24, 2024

പ്രതീക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2023-24: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.293 കുട്ടികള്‍ക്ക് 1,12,55,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ്…

July 24, 2024

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

July 24, 2024

കേരള പി.എസ്.സി ജൂലൈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

July 24, 2024

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം; അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം

July 23, 2024
Load More