ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് Scholarship പദ്ധതികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക

June 21, 2022 - By School Pathram Academy

ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് scholarship പദ്ധതികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന certificates തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക

✔️വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

1, റേഷൻ കാർഡ്

2, ഭൂ നികുതി അടച്ച രസീത് (2021-2022)

3, ആധാർ കാർഡ്

NB, വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പെൻഷൻ രസീത് മുതലായവ)

✔️നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

 

1. റേഷൻ കാർഡ്

2. ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്

3. സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

✔️Non-creamy Layer Certificate അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

 

1, റേഷൻ കാർഡ്

2, സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും)

3, ഭൂ നികുതി അടച്ച രസീത് (2021-2022)

4, ആധാർ കാർഡ്

5, സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം)

6, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് (ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം)

7, സാക്ഷ്യപത്രം

 

✔️ജാതി/ കമ്മ്യൂണിറ്റി / മൈനോരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

1, റേഷൻ കാർഡ്

2, സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സ്വന്തം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ/സഹോദരങ്ങളുടെ/മക്കളുടെ മുതലായവ)

3, ആധാർ കാർഡ്

Category: News

Recent

സംസ്കൃതം പഠിക്കാം – തയ്യാറാക്കിയത് : – സിദ്ധാർഥ് മാസ്റ്റർ, കൂടാളി HSS,…

July 15, 2024

പി.ആര്‍.ഡിയില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

July 15, 2024

ഏകപക്ഷീയമായ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിനെതിരെ KPSTA നൽകിയ ഹർജിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കുര്യൻ ജോർജ്…

July 15, 2024

ഒരു ജില്ലയിൽ കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 15, 2024

6 ജില്ലകളിൽ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 14, 2024

മഴ: നാളത്തെ അവധി അറിയിപ്പ്

July 14, 2024

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം: മഴക്കോട്ട് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മൂടി, കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക്…

July 14, 2024

ജില്ലാ മെറിറ്റ് അവാർഡിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ

July 14, 2024
Load More