ഇ.ഐ.ഡി പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കുട്ടികളെ തസ്തികനിർണയത്തിന് പരിഗണിക്കും…

May 26, 2022 - By School Pathram Academy

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം തിരുവനന്തപുരം : 24/5/2022 നം. എച്ച് 2 / 5594/2022/ ഡി.ജി. ഇ

 

2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സമന്വയ മുഖേന തസ്തിക നിർണയം നടത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ 2022-23 വർഷത്തെ തസ്തികനിർണയവും സമന്വയ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

യു.ഐ.ഡി ഉള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ തസ്തികനിർണയത്തിന് പരിഗണിക്കു എന്നിരുന്നാലും മുൻ വർഷത്തെപ്പോലെ യു.ഐ.ഡി ലഭ്യമല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ.ഐ.ഡി പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കുട്ടികളെ തസ്തികനിർണയത്തിന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തസ്തികനിർണയം സംബന്ധിച്ച് പല തട്ടിലുള്ള വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുമെന്നതിനാൽ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റോളിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും യു.ഐ.ഡി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രധാനധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

Category: News

Recent

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അംഗീകൃത തൊഴിലാളികള്‍ക്കും  തൊഴില്‍ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ…

July 13, 2024

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024
Load More