ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ …

June 12, 2022 - By School Pathram Academy

ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പ്രവേശനത്തിന്

1) രക്ഷിതാവ് സമർപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം നം. 3, കെ.ഇ.ആർ അദ്ധ്യായം 6 ചട്ടം 1)

2) കുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്നത്. പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലോ അവശ വിഭാഗങ്ങളിലോപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ജനന സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ സമർ പ്പിച്ചാൽ മതിയാകും (ആർ.റ്റി.ഇ ചട്ടം 12)

എ) ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറി നേഴ്സ് & മിഡ് വൈഫ് രജിസ്റ്റർ റിക്കോർഡ് ബി) അംഗൻവാടി റിക്കോർഡ്

സി) ആർ.റ്റി.ഇ ചട്ടം 12 ഫോറം – IV – ൽ മാതാപിതാക്കളുടെയോ, രക്ഷകർത്താക്കളുടെയോ സത്യവാങ്മൂലം.

3) കുട്ടിയുടെ ആധാർ യു.ഐ.ഡി.ഇ.ഐ.ഡി രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് മുതലാണ് ടി.സി ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

 

Recent

സംസ്കൃതം പഠിക്കാം – തയ്യാറാക്കിയത് : – സിദ്ധാർഥ് മാസ്റ്റർ, കൂടാളി HSS,…

July 15, 2024

പി.ആര്‍.ഡിയില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

July 15, 2024

ഏകപക്ഷീയമായ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിനെതിരെ KPSTA നൽകിയ ഹർജിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കുര്യൻ ജോർജ്…

July 15, 2024

ഒരു ജില്ലയിൽ കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 15, 2024

6 ജില്ലകളിൽ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 14, 2024

മഴ: നാളത്തെ അവധി അറിയിപ്പ്

July 14, 2024

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം: മഴക്കോട്ട് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മൂടി, കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക്…

July 14, 2024

ജില്ലാ മെറിറ്റ് അവാർഡിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ

July 14, 2024
Load More