കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസുകൾ 25-1-2022, ചൊവ്വ, പ്ലസ്ടു

January 26, 2022 - By School Pathram Academy

12, പ്ലസ്‌ ടു*

 

*ഫിസിക്സ്‌*

 

 

 

*മാത്തമാറ്റിക്സ്‌ 1*

 

 

 

*മാത്തമാറ്റിക്സ്‌ 2*

 

 

 

*കെമിസ്ട്രി*

 

 

 

*സുവോളജി*

 

.

 

*ബിസിനസ്‌ സ്റ്റഡീസ്‌*

 

 

 

*ബിസിനസ്‌ സ്റ്റഡീസ്‌ 2*

 

 

 

*കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ*

 

 

 

________________________

Category: Teachers Column