ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ മിന്നുന്ന വിജയം നേടി എഡ്യുപ്പോർട്ട്

February 17, 2024 - By School Pathram Academy

ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി എഡ്യുപോർട്ട്

ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ മിന്നുന്ന വിജയം നേടി എഡ്യുപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ വിവിധ കോളജുകളിലെ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷയായ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (ജെ.ഇ.ഇ) മെയിൻ സെഷൻ ഒന്നിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ എഡ്യുപോർട്ടിലെ 50 ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളാണ് ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻസ് എന്ന സ്വപ്നലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തത്. റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസിലും ഓൺലൈനിലുമായി എഡ്യുപോർട്ടിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയ അൻപതോളം കുട്ടികളാണ് ജെ.ഇ.ഇ മത്സര പരീക്ഷയിൽ 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത്.

 

ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻസ് ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തതിൽ എഡ്യുപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത് അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിലുള്ള എഡ്യൂപോർട്ടിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുന്നു. ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ലെർണിങ് എന്ന നൂതന ആശയം സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് എഡ്യുപോർട്ട്. അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എഡ്യുപോർട്ടിന്റെ ഈ നേട്ടം.

പരമ്പരാഗത ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സമ്മർദ്ദരഹിതവും വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എഡ്യൂപോർട്ട് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന് ഒപ്പം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ലഭിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും അക്കാദമിക് മികവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എഡ്യുപോർട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻസ് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ തുടർന്നുള്ള വർഷത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കഴിവിൽ എഡ്യൂപാർട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അജാസ് മുഹമ്മദ് ജാൻഷർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയും അർപ്പണബോധവും ഉള്ളതിനാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജെ.ഇ.ഇ വിജയിക്കുക മാത്രമല്ല ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

ഈ വർഷം മുതൽ 7, 8, 9, 10ആം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസുകൾ എഡ്യുപോർട്ട് ആരംഭിക്കും. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർഥികളിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി ശക്തമായ ഒരു അക്കാദമിക് അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുവാനും, ഈ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും നൽകി അവരെ സജ്ജമാക്കുവാനും കഴിയും. എഡ്യുപോർട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്കുള്ള പരമ്പരാഗത സമീപനത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബലഹീനതകൾ മനസിലാക്കി പഠനരീതി വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധിയാക്കാനും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഈ നൂതന ആശയം അക്കാദമിക് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പഠനത്തോടുള്ള ഇഷ്ടവും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

“ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും വലുതുമായ അഡാപ്റ്റീവ് ലേർണിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ്, എഡ്യുപോർട്ട് ഈ വര്ഷം മലപ്പുറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് പഠനരംഗത്ത് ഇത് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് ആകുമെന്ന്” എഡ്യൂപോർട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അജാസ് മുഹമ്മദ് ജാൻഷർ പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്തെ എഡ്യൂപോർട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ കാമ്പസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജെ.ഇ.ഇ നീറ്റ് പരിശീലനത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് കോച്ചിംഗിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുനർനിർവചിക്കുന്ന എഡ്യൂപോർട്ടിൻ്റെ വിജയഗാഥ മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലെ അടുത്ത തലമുറയിലെ നേതാക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.

Category: News

Recent

സംസ്കൃതം പഠിക്കാം – തയ്യാറാക്കിയത് : – സിദ്ധാർഥ് മാസ്റ്റർ, കൂടാളി HSS,…

July 15, 2024

പി.ആര്‍.ഡിയില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

July 15, 2024

ഏകപക്ഷീയമായ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിനെതിരെ KPSTA നൽകിയ ഹർജിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കുര്യൻ ജോർജ്…

July 15, 2024

ഒരു ജില്ലയിൽ കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 15, 2024

6 ജില്ലകളിൽ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 14, 2024

മഴ: നാളത്തെ അവധി അറിയിപ്പ്

July 14, 2024

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം: മഴക്കോട്ട് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മൂടി, കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക്…

July 14, 2024

ജില്ലാ മെറിറ്റ് അവാർഡിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ

July 14, 2024
Load More