ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്: സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മത്സരങ്ങൾ

September 14, 2022 - By School Pathram Academy

ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്: സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മത്സരങ്ങൾ

 

പതിനഞ്ചാമത് കുട്ടികളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

 

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി പ്രോജക്ട് അവതരണം, ഉപന്യാസം, പെയിന്റിംഗ്, പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി( ഓൺലൈൻ) തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് നടത്തുക. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ അതാത് ജില്ലാ കോ- ഓർഡിനേറ്ററുടെ ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ നവംബർ 10ന് മുമ്പായി അയക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും www.keralabiodiversity.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഫോൺ :04712724740

Category: News

Recent

ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വായിക്കേണ്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

July 24, 2024

ജൂലൈ 27-ാം തീയതി രാവിലെ 09.30ന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പൊതു…

July 24, 2024

ചാർജ് അലവൻസ് ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും KSR part 1 Rule 53(b)(2), 53…

July 24, 2024

പ്രേക്ഷകൻ, പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേഷിതൻ, പ്രേഷകൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ? സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ…

July 24, 2024

പ്രതീക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2023-24: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.293 കുട്ടികള്‍ക്ക് 1,12,55,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ്…

July 24, 2024

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

July 24, 2024

കേരള പി.എസ്.സി ജൂലൈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

July 24, 2024

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം; അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം

July 23, 2024
Load More