പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ അവധികൾ മൂലം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ – സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ്

September 01, 2022 - By School Pathram Academy

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

 

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാർക്കും

 

എല്ലാ ജില്ലാ/ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും പ്രധാനാധ്യാപകർ (ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ മുഖേന)

 

വിഷയം : പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ അവധികൾ മൂലം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ – സംബന്ധിച്ച്

 

സൂചന : പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം

 

മഴക്കെടുതികൾ മൂലമോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ കൾ നടക്കാതിരുന്ന ജില്ലകളിലും മേഖലകളിലും ഓണാവധി കഴിഞ്ഞുവരുന്ന പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ സൗകര്യപ്രദമായി സ്കൂൾ തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷകൾ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

 

വിശ്വസ്തതയോടെ

 

Recent

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024

കേന്ദ്ര  സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ പ്ലേസ്‌മെന്റ്‌ ഡ്രൈവ്

July 11, 2024
Load More