പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – സ്പോർട്സ്  സംസ്ഥാന മത്സര ഇനങ്ങളുടെ തീയതികൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ

September 14, 2022 - By School Pathram Academy

വിഷയം : പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – സ്പോർട്സ്  സംസ്ഥാന മത്സര ഇനങ്ങളുടെ തീയതികൾ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സൂചന: 26.08.2022 ലെ കെ.എസ്.ജി.എ യോഗ തീരുമാനം.

 

2022 – 2023 ലെ സംസ്ഥാനതല കായിക മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള തീയതികളും സ്ഥലങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങൾ സെപ്തംബർ 23 നകം പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതും സബ് ജില്ലാ, റവന്യൂ ജില്ലാ മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 12 നകം പൂർത്തികരിച്ച് ജില്ലാ ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിന് അയക്കേണ്ടതാണ്.

 

അണ്ടർ 14 വിഭാഗത്തിൽ വോളിബോൾ, ഹോക്കി, ഹാൻഡ് ബോർ, കബഡി, ഖോയോ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ എന്നീ മത്സര ഇനങ്ങളും, അണ്ടർ 17 വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് (പെൺ), അണ്ടർ 17 വിഭാഗത്തിൽ ഫുട്ബോൾ (പെൺ) എന്നീ മത്സര ഇനങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More