2022-2022പ്രൈമറി സ്​കൂൾ അധ്യാപകരാകാനുള്ള യോഗ്യത കോഴ്​സായ പ്രൈമറി ഭാഷാധ്യാപക ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് D.El.Ed ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

July 30, 2022 - By School Pathram Academy

പ്രൈമറി ഭാഷാധ്യാപക ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് (D.El.Ed)

2022-2022പ്രൈമറി സ്​കൂൾ അധ്യാപകരാകാനുള്ള യോഗ്യത കോഴ്​സായ പ്രൈമറി ഭാഷാധ്യാപക ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് D.El.Ed ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കോഴ്സുകൾ👇🏻

D.El.Ed-അറബിക്
D.El.Ed-ഉറുദു
D.EI.Ed-ഹിന്ദി
D.El.Ed-സംസ്കൃതം

 

▪️50% മാർക്കോടെ +2/തത്തുല്യം ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.

▪️+2 വിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കായി പരിഗണിക്കുന്ന ബിരുദം/
മാസ്റ്റർ ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ/അധ്യാപക പരീക്ഷകൾ/തത്തുല്യം ആയാലും 50% വേണം.

▪️ നാലു സെമസ്റ്ററുകളായി രണ്ടുവർഷമാണ്​ കാലയളവ്​.

▪️കോഴ്​സ്​ പൂർത്തിയാക്കിയവർ കെ. ടെറ്റ്​ പരീക്ഷ കൂടി പാസ്സായാൽ സർക്കാർ, മാനേജ്​മെന്‍റ്​ സ്​കൂളുകളിൽ അധ്യാപക ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം.

_ആഗസ്റ്റ് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം_

▪️അപേക്ഷകർക്ക് വയസ്സ് 17 പൂർത്തിയാവുകയും 35 പൂർത്തിയാകാതിരിക്കുകയും വേണം.

▪️പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവുകളുണ്ട്.

▪️യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിൻ്റെയും സാമുദായിക സംവരണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം.

▪️ഓരോ കോഴ്സിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷ തന്നെ വേണം.

▪️അപേക്ഷ വ്യക്തമായും പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

_അപേക്ഷ 2022 ആഗസ്റ്റ് 16 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിലെത്തണം._

വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റേയും അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്‍റേയും പൂര്‍ണ്ണവിവരങ്ങൾക്ക്
​https://education.kerala.gov.in/2022/07/27/ഡി-എല്%E2%80%8D-എഡ്-ഹിന്ദിഅറബിക്-2/ എന്ന വെബ്​സൈറ്റ്​ സന്ദർശിക്കുക. ഓരോ ജില്ലയിലേയും സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്​.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം:👇🏻
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം -695014

Category: News