പ്രൊബേഷൻ spark ൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ❓എന്ന് നോക്കാം.Ⓜ️

May 24, 2022 - By School Pathram Academy

Ⓜ️പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് തൃപ്തി കരം ആയി പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരൻ 🔹SB, 🔹Proforma എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ച് സ്ഥാപന മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിയമന അധികാരിക്ക് അയച്ചു നൽകുക.Ⓜ️ പ്രൊബേഷൻ കാലത്ത് ⚠️ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ⚠️ അത് പ്രത്യേകം ഒരു ഷീറ്റ് ഇൽ ചേർക്കണം.✅ ♦️പാസ്സ് ആയി ഉത്തരവ് ആയാൽ 🖱️💻spark il എങ്ങനെ ചെയ്യും ❓എന്ന് നോക്കാം.Ⓜ️

♦️സർവീസ് matters ➡️ probation clearance

♦️ Select employee ➡️ details ചേർക്കുക. 🔻പ്രൊബേഷൻ cleared as on date il probation nte പ്രാബല്യം തീയതി ചേർക്കുക. ഉത്തരവ് details ചേർക്കുക. Confirm ✔️ചെയ്യുക

♦️ സാലറി matters ➡️changes in the month ➡️ present salary എടുക്കാം.Ⓜ️

♦️ജീവനക്കാരനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം.Ⓜ️

♦️Next Increment date നോക്കൂ🚦. പ്രൊബേഷൻ nte wef date ആണെങ്കിൽ ഓക്കേ. അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കാം. പേജ് nte താഴെ Confirm✅ ചെയ്യാം.Ⓜ️

♦️Service matters ➡️ increment saction ➡️ process Increment .Ⓜ️

♦️ Employee യെ select cheythu month year – annual Increment എന്നിവ choose ചെയ്യാം..ഇവിടെ പ്രൊബേഷൻ 🔹wef date 🔹presents salary yil 🔹next increment date 🔹ആയി കൊടുത്തത് തന്നെ വരും.അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് ആക്കണം.✔️Ⓜ️

♦️ ഡേറ്റാ വരുന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ. approval nu വിടാംⓂ️

♦️സർവീസ് matters ➡️ Increment sanction➡️ approve Increment il order select ചെയ്ത് data update ചെയ്യാം. ശേഷം present സാലറി ഒന്നൂടെ check✅ ചെയ്ത് ഉറപ്പാക്കാം. Ⓜ️

♦️ആവശ്യമെങ്കൽ സർവീസ് history check ചെയ്ത് തിരുത്ത് വരുത്താം. 🔹FN 🔹AN ഒക്കെ ചേർക്കാം🔻Ⓜ️

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More