മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കളുടെ പാസ്സ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് തിരുത്തിക്കിട്ടുമോ ?

March 20, 2022 - By School Pathram Academy

മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കളുടെ പാസ്സ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് തിരുത്തിക്കിട്ടുമോ?

ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മറ്റു വിദ്യാഭാസ രേഖകൾ, പാസ്പോർട്ട്‌ എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെറുതല്ല.

ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. മരണപെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ കാലശേഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിനെ ആസ്പദമാക്കി തിരുത്തി നല്കപ്പെടും.

2. മരണപെട്ട ആൾക്ക് പാസ്പോർട്ട്‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രേഖപെടുത്തി യിരിക്കുന്ന പേരിന് മുൻഗണന നല്കപ്പെടും.

3. മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ തന്നെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിദ്യാഭാസ രേഖകൾ, വിവാഹസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപേക്ഷകന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

Category: News

Recent

സംസ്കൃതം പഠിക്കാം – തയ്യാറാക്കിയത് : – സിദ്ധാർഥ് മാസ്റ്റർ, കൂടാളി HSS,…

July 15, 2024

പി.ആര്‍.ഡിയില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

July 15, 2024

ഏകപക്ഷീയമായ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിനെതിരെ KPSTA നൽകിയ ഹർജിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കുര്യൻ ജോർജ്…

July 15, 2024

ഒരു ജില്ലയിൽ കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 15, 2024

6 ജില്ലകളിൽ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 14, 2024

മഴ: നാളത്തെ അവധി അറിയിപ്പ്

July 14, 2024

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം: മഴക്കോട്ട് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മൂടി, കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക്…

July 14, 2024

ജില്ലാ മെറിറ്റ് അവാർഡിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ

July 14, 2024
Load More