വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ ആകാൻ അവസരം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജൂലൈ 27 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

July 21, 2023 - By School Pathram Academy

വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ: അപേക്ഷ 27 മുതൽ                                                                                

 

വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ ആകാൻ അവസരം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജൂലൈ 27 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. 

 

അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഓഗസ്റ്റ് 17 ആണ് അവസാന തീയതി.

 

 

 

 agnipathvayu.cdac.in വഴി വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.

 

👉🏻 യോഗ്യത: 

50 ശതമാനം മാർക്കോടെ 12-ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ 3 വർഷ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ ജയിക്കണം. (മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഓട്ടമൊബൈൽ / കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി / ഐടി), അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 2 വർഷ വൊക്കേഷനൽ കോഴ്സ് വിജയം. ഇവയിലേത് പഠിച്ചവർക്കും ഇംഗ്ലിഷിന് 50 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. സയൻസ് ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 

ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സയൻസ്, സയൻസ് ഇതര വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും.

 

👉🏻 പ്രായപരിധി: 

2003 ജൂൺ 27നും 2006 ഡിസംബർ 27നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം. പ്രായപരിധി 21 വയസ്.

 

👉🏻 ശാരീരിക യോഗ്യത: 

ഉയരം (പുരുഷന്മാർക്ക്) കുറഞ്ഞത് 152.5 സെ. മീ. അനിവാര്യം. സ്ത്രീകൾക്ക് 152 സെ. മീ. വേണം. പുരുഷൻമാർക്ക് നെഞ്ചളവ് 5 സെ. മീ. വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. തൂക്കം ഉയരത്തിനും പ്രായത്തിനും ആനുപാതികം. കാഴ്ചശക്തി വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉണ്ട്.

 

👉🏻 ശാരീരിക ക്ഷമത: 

പുരുഷൻമാർ: 7 മിനിറ്റിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം 10 പുഷ് അപ് ചെയ്യണം, 10 സിറ്റപ്പ്, 20 സ്ക്വാട്സ് എന്നിവ ചെയ്യണം. സ്ത്രീകൾ 8 മിനിറ്റിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം 10 സിറ്റപ്, 15 സ്ക്വാട്സ്.

 

👉🏻 അപേക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും: അപേക്ഷ ഫീസ് 250 രൂപയാണ്. ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യ പരിശോധന എന്നിവ അനിവാര്യം

Category: News