ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു

June 14, 2024 - By School Pathram Academy

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചന (1) പ്രകാരം 15.06.2024 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അധ്യാപക ക്ലസ്റ്റർ യോഗങ്ങൾ മറ്റൊരു ദിവസത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിയതായി സൂചന (2) പ്രകാരം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 15.06.2024 ന് സ്കൂൾ പ്രവർത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

 

ശനിയാഴ്ച പ്രവത്തി ദിനമായ ആഴ്ചയിൽ പൊതു അവധി ദിനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവധി ദിനത്തിലെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമാണ് ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആറ് പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ വരുന്ന ആഴ്ച്ചകളിലെ ശനിയാഴ്ച്ചകളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ തിങ്കൾ, രണ്ടാമത്തേതിൽ ചൊവ്വ എന്ന ക്രമത്തിൽ ടൈം ടേബിൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.

 

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Recent

മലയാളഭാഷ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More