സ്കൂൾ അക്കാദമി കേരള – സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാം ദേശീയ അധ്യാപക കോൺഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഹൈദരാബാദ് യാത്രയിൽ ഇരിങ്ങോൾ VHSC അധ്യാപകൻ സമീർ സിദ്ദീഖി പകർത്തിയ വേറിട്ട ചിത്രങ്ങൾ …

May 29, 2024 - By School Pathram Academy

സ്കൂൾ അക്കാദമി കേരള സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് ദേശീയ അധ്യാപക കോൺഫറൻസ് ഹൈദരാബാദ് യാത്രയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇരിങ്ങോൾ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ സമീർ സിദ്ദീഖ് തന്റെ മൊബൈലിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ വേറിട്ട ചില ചിത്രങ്ങൾ

  

Category: NewsSchool News