സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം‼️ അവസാനത്തീയതി- ജൂൺ 30

May 29, 2024 - By School Pathram Academy

SSLC എല്ലാവിഷയത്തിനും A+ നേടിയവർക്ക് വിദ്യാധൻ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം‼️

▪️ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ എസ്.ഡി. ഷിബുലാലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സരോജനി ദാമോദരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്ന വിദ്യാധൻ സ്ലോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

🔹പ്ലസ് വൺ പഠനത്തിനാണിത് SSLC /CBSE -10 ഇൽ എല്ലാവിഷയത്തിനും എ. പ്ലസ് നേടിയവർക്കാണു യോഗ്യത. 

🔸രണ്ടുലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം കുടുംബ വാർഷി കവരുമാനം.

🔹ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എ. ഗ്രേഡ് മതി.

🔮 അർഹരായവർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് 10000 രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ്. തുടർപഠനത്തിൽ പ്രഗത്ഭ്യം നിലനിർത്തി പാസായാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്കും 15000 രൂപ മുതൽ 60000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ്

 ⭕ ആവശ്യമായ രേഖകൾ:

   1.SSLC മാർക്ക്‌ ഷീറ്റ്

2. ഫോട്ടോ

3. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. ഇമെയിൽ ID

5. മൊബൈൽ 

🛑 _അവസാനത്തീയതി-ജൂൺ 30.

Category: News