സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജരും ശമ്പളസംവിധാനവും ( സ്‌പാർക്ക്‌) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

April 26, 2022 - By School Pathram Academy

തിരുവനന്തപുരം

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജരും ശമ്പളസംവിധാനവും ( സ്‌പാർക്ക്‌) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബയോമെട്രിക്‌ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്‌ അറ്റൻഡൻസ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ സിസ്റ്റമാണ് സ്പാർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ കൃത്യനിഷ്ഠയും പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമമാക്കാനാണ് നടപടി.

സെക്രട്ടറിയറ്റിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്താകെ ഉടൻ നിലവിൽ വരും. 2018 ജനുവരി ഒന്നിനാണ്‌ സെക്രട്ടറിയറ്റിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. അതേ വർഷം കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പ്രളയം വന്നതോടെ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോയില്ല. പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ജീവനക്കാരുടെ കൃത്യനിഷ്ഠ സംബന്ധിച്ച വിവരം സ്പാർക്കിന് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനാകും. ഓരോ ജീവനക്കാരനും പ്രതിമാസം 300 മിനിറ്റാണ് ഗ്രേസ്‌ പീരിയഡായി അനുവദിക്കുക. വൈകി വരുന്ന സമയം ഇതിൽനിന്ന്‌ കുറയ്‌ക്കും. 300 മിനിറ്റ്‌ അധികരിച്ചാൽ തുടർന്ന്‌ വൈകിയെത്തുന്ന ദിവസം അവധിയായി കണക്കാക്കും. കൂടുതൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക്‌ ആനുകൂല്യവുമുണ്ട്.

പ്രതിമാസം പത്ത്‌ മണിക്കൂറിലധികം അധികജോലി എടുക്കുന്നവർക്ക്‌ ഒരു ദിവസം കോമ്പൻസേറ്ററി അവധി നൽകും. ഇത്‌ മൂന്നു മാസത്തിനകം എടുത്തിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്‌. പഞ്ചിങ്‌ സമ്പ്രദായമുള്ള സ്പാർക്കിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും അടിയന്തരമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലെ പുരോഗതി ഓരോ മാസവും അറിയിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്‌.

Category: News

Recent

ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വായിക്കേണ്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

July 24, 2024

ജൂലൈ 27-ാം തീയതി രാവിലെ 09.30ന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പൊതു…

July 24, 2024

ചാർജ് അലവൻസ് ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും KSR part 1 Rule 53(b)(2), 53…

July 24, 2024

പ്രേക്ഷകൻ, പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേഷിതൻ, പ്രേഷകൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ? സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ…

July 24, 2024

പ്രതീക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2023-24: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.293 കുട്ടികള്‍ക്ക് 1,12,55,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ്…

July 24, 2024

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

July 24, 2024

കേരള പി.എസ്.സി ജൂലൈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

July 24, 2024

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം; അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം

July 23, 2024
Load More