സർക്കുലർ റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവാകുന്നു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

November 18, 2023 - By School Pathram Academy

 

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് മേൽ സൂചന (2) പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവാകുന്നു.

 

ഷാനവാസ്. എസ് ഐ.എ.എസ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

 

നവംബർ 30 ന് മുമ്പ് സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കണം. സമിതിയുടെ ഘടനയും, ചുമതലയും

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More