Kerala PSC LDC Coaching Class 25; കേരളം – സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

February 03, 2024 - By School Pathram Academy

കേരളം – സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

👩‍🦰 ലോക്കഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ 3 മുതൽ 6 വയസ്സുവരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ പോഷക ക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 തേനമൃത്

 

👩‍🦰 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്ന കെഎസ്എഫ്ഇ യുടെ ചിട്ടി പദ്ധതി

 

🧣 വിദ്യാ ശ്രീ

 

👩‍🦰 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി

 

🧣 ആരോഗ്യകിരണം

 

👩‍🦰 കുട്ടികൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ കേരള പോലീസിന്റെ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി

 

🧣 മാലാഖ

 

👩‍🦰 കുട്ടികളിലെ ജീവിത ശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി

 

🧣 ലീപ്

 

👩‍🦰 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതി

 

🧣 ഗരിമ ഗൃഹ

 

👩‍🦰 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ നിർധനരായ അമ്മമാർക്ക് സൗജന്യമായി E Autoനൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതി

 

🧣 സ്നേഹ യാനം

 

👩‍🦰 കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി

 

🧣 തെളിമ

 

👩‍🦰 അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും പുനരധിവാസത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 സ്നേഹസ്പർശം

 

👩‍🦰 ലോക് ഡൗൺ കാലത്ത് വീടുകളിൽ സഹായം എത്തിക്കാൻ കേരള പോലീസ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതി

 

🧣 പ്രശാന്തി

 

👩‍🦰 സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ജന സൗഹാർദ്ദംമാക്കുന്ന പദ്ധതി

 

🧣 ആർദ്രം

 

👩‍🦰 കേരള സാമൂഹ്യ മിഷന്റെ കുഷ്ഠരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള ഗൃഹസന്ദർശന രോഗനിർണയ പദ്ധതി

 

🧣 അശ്വമേധം

 

👩‍🦰 ഓട്ടിസം പ്രാഥമികഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 സ്പെക്ട്രം

 

👩‍🦰 കേരള സർക്കാരിന്റെ ഗോത്ര പൈതൃകഗ്രാമ പദ്ധതി

 

🧣 എൻ ഊര്

 

👩‍🦰 കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള അമ്മമാർക്ക് ആദ്യ രണ്ടുവർഷം മാസം 2000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി

 

🧣 മാതൃ ജ്യോതി

 

👩‍🦰 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങൾ പുകയില വിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 yellow Line

 

👩‍🦰 കുട്ടികളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 ചിരി

 

👩‍🦰 ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ ശേഖരിച്ച് പുനചംക്രമണത്തിനു കൈമാറുന്നതിനായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി

 

🧣 പെൻ ബൂത്ത്‌

 

👩‍🦰 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 ബാലസൗഹൃദ കേരളം ( Brand Ambassador – ഗോപിനാഥ്‌ മുതുകാട് )

 

👩‍🦰 കൃത്രിമ ദന്തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സെറ്റ് സൗജന്യമായി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേരള സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി

 

🧣 മന്ദഹാസം

 

👩‍🦰 അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരായ താമസക്കാരെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 പ്രത്യാശ

 

👩‍🦰 വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൈത്താങ്ങു നൽകി അവരെ പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുവാനുള്ള RMSAയുടെ പദ്ധതിയാണ്

 

🧣 നവപ്രഭ ( പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 9താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായാണ് നവപ്രഭ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.)

 

👩‍🦰 സ്ത്രീകൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

 

🧣 കനൽ

 

👩‍🦰 ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി

 

🧣 സഹജീവനം

 

👩‍🦰 ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ ബസ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കെഎസ്ആർടിസി പദ്ധതി

 

🧣 ഗ്രാമവണ്ടി

 

👩‍🦰 ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ say പരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി

 

🧣 ഉയരേ

 

👩‍🦰 കേരളത്തിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ചികിത്സ പദ്ധതി

 

🧣 ആവാസ്

 

👩‍🦰 മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മുതിർന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപ്പാലിക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരിചയ സമ്പന്നരുമായ NGO – കൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി

🧣 പ്രതീക

Category: LDCNews