ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അവധി

July 04, 2023 - By School Pathram Academy
  • ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് (ചൊവ്വ) അവധിയെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു

Category: News