ഇതല്ല… ഇതിലപ്പുറവും

March 26, 2022 - By School Pathram Academy

ഇതല്ല… ഇതിലപ്പുറവും…

പിറവത്ത് പ്രതിഷേധസമരത്തിനെത്തിയവരെ തടയാൻ പറമ്പിൽ നിന്നും പാടത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങുന്ന പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശാന്തി കെ. ബാബു

 

#keralapolice

Category: News