പ്ലസ്‌ ടു 

March 30, 2022 - By School Pathram Academy

പ്ലസ്‌ ടു

രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ 30 മുതൽ ഏപ്രിൽ 26 വരെയാണ്‌.

ഇവയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മെയ്‌ മൂന്നിന്‌ ആരംഭിക്കും. ആകെ 432436 പേർ എഴുതുന്നു. റെഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ 365771 കുട്ടികളും പൈവ്രറ്റ്‌ വിഭാഗത്തിൽ 20768 പേരും എഴുതുന്നുണ്ട്‌.

ഓപ്പൺ സ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 45797 പേരുമുണ്ട്‌. ആകെ 2005 പരീക്ഷാ സെന്ററുകൾ.ഗൾഫിൽ എട്ട്‌സെന്ററുകളും ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒമ്പതു സെന്ററുകളുമുണ്ട്‌.

Category: News

Recent

ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വായിക്കേണ്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

July 24, 2024

ജൂലൈ 27-ാം തീയതി രാവിലെ 09.30ന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പൊതു…

July 24, 2024

ചാർജ് അലവൻസ് ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും KSR part 1 Rule 53(b)(2), 53…

July 24, 2024

പ്രേക്ഷകൻ, പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേഷിതൻ, പ്രേഷകൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ? സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ…

July 24, 2024

പ്രതീക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2023-24: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.293 കുട്ടികള്‍ക്ക് 1,12,55,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ്…

July 24, 2024

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

July 24, 2024

കേരള പി.എസ്.സി ജൂലൈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

July 24, 2024

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം; അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം

July 23, 2024
Load More