കെ.ഇ.ആര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോമുകള്‍ സാധാരണയായി ചോദിച്ചുകാണുന്നു

January 18, 2022 - By School Pathram Academy

കെ.ഇ.ആര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോമുകള്‍ സാധാരണയായി ചോദിച്ചുകാണുന്നു

FORM 1

APPLICATION FOR PERMISSION TO OPEN A SCHOOL OR A NEW STANDARD WITH A VIEW TO ITS SUBSEQUENT RECOGNITION

FORM 2 ‘

APPLICATION FOR RECOGNITION

FORM 3

APPLICATION FOR ADMISSION

FORM 4

ADMISSION REGISTER

FORM- 5

TRANSFER CERTIFICATE

FORM 5A

LEAVING CERTIFICATE ISSUED TO OVER AGED PUPILSREMOVED FROM THE ROLLS OF SCHOOLS

FORM 6

REGISTER OF ATTENDANCE

FORM 7

PROGRESS REGISTER

FORM 8

PROGRESS CARD

FORM 8A

PROGRESS REPORT OF PUPILS IN STANDARDS V TO X

FORM 9

REGISTER OF PUNISHMENTS INFLICTED ON PUPILS

FORM 10

STATEMENT OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES SUBMITTED AS REQUIRED BY SECTION 5(1) OF THE KERALA EDUCATION ACT

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More