LSS പരീക്ഷ :- മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ

June 19, 2022 - By School Pathram Academy
  • LSS പരിസരപഠനം
  • യൂണിറ്റ് 1 വയലും വനവും

ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യം – ആവാസ വ്യവസ്ഥ. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വൈവിധ്യം, ജീവിയവും അജീവവുമായ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം, ജീവികളുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ, ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണിതിൽ .

 

1.മത്സ്യങ്ങളെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ത് ?

ഉ. ശകുലങ്ങൾ (ചെകിളപ്പൂക്കൾ)

 

2.വെള്ളത്തിലും കരയിലുമായി ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?

ഉ. ഉഭയജീവികൾ

 

3 .ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ തവളകൾ എത് ?

ഉ: ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഗോലിയാത്ത് തവളകൾ.

 

4.ജലസസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ?

ആഫ്രിക്കൻ പായൽ, അസോള, കുളവാഴ, താമര, ആമ്പൽ

 

5.നീർക്കോലി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്?

ഉ. ഉരസിലെ ശൽക്കങ്ങൾ

 

6.ശ്വസിക്കാതെ ഏറെ നേരം വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ?

ആമ

 

7. ഇടയഗീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏവ ?

ഉ. തവള, സലമാണ്ടർ, ന്യൂട്ടുകൾ, സിസിലിയനുകൾ

 

8.ആമ്പൽ, താമര എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കാരണം എന്ത്?

ഉ. തണ്ടിലും ഇലയിലും വായു അറകൾ ഉണ്ട്

 

9.നാസ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ?

ഉ.മണ്ണ്, വായു, ജലം, സൂര്യപ്രകാശം

 

10. മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരാകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്

ഉ.തോണിയുടെ പോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി

 

11.ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ആര് ?

ഉ.ആർതർ ടാൻസ്ലി

 

12. കരയിലാവുമ്പോൾ തവള ശാസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഉ. നാസാരന്ധങ്ങൾ (മൂക്ക്) വഴി

 

13. ഒരു ജീവിക്ക് അതിന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ സഹായകമായ സവിശേഷതക്ക് പറയുന്ന പേര് ?

ഉ. അനുകൂലനം

 

14. ജലത്തിലെ വായു ശ്വസിക്കാൻ തവളയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ?

ഉ.ത്വക്ക്

 

15.ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ?

ഉ. കുളം, കുന്ന്, കുറ്റിക്കാട്, കാവ്, കാട്, വയലുകൾ, മരുഭൂമി, കടൽ

 

16.കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം?

കരിമീൻ

 

17. മത്സ്യത്തിന് ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദിശ മാറ്റുന്നതിന് സഹായകമായ അവയവം ?

ഉ.വാൽച്ചിറക്

18. …… ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇലയുള്ള ജലസസ്യം?

ഉ. ആനത്താമര

 

19.തവളയുടെ ജീവിതചക്രം ജലത്തിലും കരയിലുമാണ് പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ .. എന്ന് പറയുന്നു

ഉ. ഉഭയജീവികൾ

 

20. താറാവിന് വെള്ളത്തിൽ നീന്താനുള്ള അനുകൂലനം….

ഉ : ചർമബന്ധിതമായമുള്ള വിരലുകൾ

 

21. തവളയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിയാണ്..

ഉ: വാൽ മാക്രി

Category: LSSNews

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More